Trang chính
 Tiện ích trên site 
 TUYỂN SINH 2018 
 
Tin tức » NCKH - Hợp tác quốc tế 24.09.2018 13:07
Mẫu Chuyên Đề
07.02.2012 15:26

- Hình thức 1: Báo cáo một nội dung nghiên cứu trong đề tài (tạm gọi là đề tài nhánh) hoặc nghiên cứu riêng của người nghiên cứu có liên quan đến luận án. Nội dung chuyên đề phải chưa được báo cáo trong các hội nghị khoa học hay xuất bản.

- Hình thức 1: Báo cáo một nội dung nghiên cứu trong đề tài (tạm gọi là đề tài nhánh) hoặc nghiên cứu riêng của người nghiên cứu có liên quan đến luận án. Nội dung chuyên đề phải chưa được báo cáo trong các hội nghị khoa học hay xuất bản.

- Hình thức 2: Báo cáo tổng hợp về các quan điểm, kết quả nghiên cứu từ các tài liệu có liên quan đến một nội dung chuyên môn trong đề tài. Người nghiên cứu cần trình bày ý kiến thảo luận của mình và có kết luận, đề nghị.

 

MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CÁCH TRÌNH BÀY VÀ BỐ CỤC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

(những chữ viết nghiêng là những gợi ý)

PHẦN ĐẦU BÁO CÁO: 

- Mục lục.

- Tóm lược.

- Bảng chú thích các ký hiệu, đơn vị đo, từ viết tắt, thuật ngữ.

PHẦN CHÍNH BÁO CÁO: 

I. Đặt vấn đề

- Khái quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chuyên đề nghiên cứu, từ đó làm nổi bật sự cần thiết phải nghiên cứu. Cho biết phạm vi nghiên cứu.

- Mục đích, yêu cầu của chuyên đề: Mục đích, yêu cầu của chuyên đề phải bám sát mục đích, yêu cầu của luận án. 

II. Phương tiện và phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, tác giả cho biết những phương tiện (vật liệu, trang thiết bị chính) và phương pháp chủ yếu đã được sử dụng trong quá trình nghiên cứu, tính phù hợp của những phương pháp đã chọn. Cần nêu cụ thể, tránh nêu chung chung.

III.  Kết quả nghiên cứu

        Nếu chọn Hình thức 1 thì tác giả cần trình bày kết quả nghiên cứu có bảng số liệu, hình ảnh minh họa (lưu ý trình bày kết quả của mình chứ không phải kết quả từ tài liệu tham khảo).

         Nếu chọn Hình thức 2 thì tác giả cần trình bày các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến chuyên đề. Cần trích dẫn ngắn gọn, có trọng tâm vấn đề đang quan tâm. 

IV. Thảo luận

        Nếu chọn Hình thức 1 thì tác giả trình bày ý kiến thảo luận dựa trên kết quả nghiên cứu của mình.

         Nếu chọn Hình thức 2 thì tác giả trình bày ý kiến thảo luận của mình dựa vào kết quả nghiên cứu trong các tài liệu tham khảo.

IV. Kết luận và đề nghị

        Rút ra những kết quả nghiên cứu chủ yếu đã thực hiện được có đối chiếu với mục đích, yêu cầu đề ra. Những vấn đề còn hạn chế, nguyên nhân.

         Nêu lên những đề nghị có liên quan đến nghiên cứu, đề xuất hướng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hoặc biện pháp chuyển giao cho sản xuất,...

Tài liệu tham khảo

         Sắp xếp danh mục các nguồn tài liệu và sách xuất bản,... đã tham khảo để thực hiện chuyên đề. Nguồn tài liệu thường được trình bày theo thứ tự sau đây:

        Họ tên tác giả/năm/tựa đề/các yếu tố xuất bản (tên sách, tạp chí,..., trang.).

        Số lượng tài liệu tham khảo cần ít nhất là 20, trong đó tối thiểu phải có khoảng 50% là tài liệu ngoài nước.

Phụ lục

        Trình bày những bảng biểu số liệu, hình ảnh  cần thiết để làm minh chứng cho báo cáo khi không thể đưa vào phần báo cáo chính.

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

 1. Đơn vị đo lường

Phải sử dụng đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam. Nếu dùng đơn vị khác thì phải cho biết giá trị chuyển đổi đặt trong dấu ngoặc.

2. Kích thước bài báo cáo 

- Số trang tối đa 30 trang, cỡ giấy A4.

- Cỡ chữ 13, Times New Roman.

- Giãn dòng 1,5 lines, lề phải 3 cm, lề trái 2 cm, Top: 2 cm, Bottom: 1,5 cm.

- Số trang đánh ở giữa, bên dưới.

- Đóng thành cuốn, bìa mềm.

- Trang bìa ghi các nội dung:  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA (font 14, in đậm)

(TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO) (font 14, in đậm)

CHUYÊN  ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ / KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN  (font 14, in đậm)

(TÊN CHUYÊN  ĐỀ) (font 16, in đậm)

(TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN) (font 14, in đậm)

Năm: 20… -  20… (font 13, in đậm)

Khánh Hòa, tháng…. năm 20… (font 13, in đậm)Phòng Đào tạo (Theo Phòng Đào tạo)Gửi qua YM

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm kiếm 
 Dữ liệu mới 
 TKB Tuần 03(TC Năm 1&2) CĐ Năm 2&3)(Năm học 2018-2019)(Từ ngày 24/9 đến 29/9/2018)
 BẢNG PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CBGV COI THI VỀ CÁC PHÒNG, KHOA, BỘ MÔN
 TKB CÁC LỚP TRUNG CẤP (VB 2)(Từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2018)
 Thời khóa biểu Tuần 07(CĐ Năm 1)(Năm học 2018-2019)(Từ ngày 24/9 đến 29/9/2018)
 TKB CÁC LỚP LTCĐ (TS 2016-2017-2018)(Từ ngày 24/9 đến 30/9/2018)
 Đơn xin học lớp Y sỹ ĐHCK Răng hàm mặt
 KẾ HOẠCH LỄ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM HỌC 2017-2018
 Thời khóa biểu Tuần 02(TC năm 1&2; CĐ năm 2&3)(Năm học 2018-2019)(Từ ngày 17/9 đế
 BẢNG PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CBGV COI THI VỀ CÁC PHÒNG, KHOA, BỘ MÔN
 TKB các lớp TRUNG CẤP (VB 2)(Từ ngày 22/9 đến 23/9/2018)
Xem tất cả
THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0932.032.169
 TUYỂN SINH 2018 


 Khảo sát ý kiến 
Bạn đánh giá thế nào về vấn đề tư vấn tuyển sinh của trường

 Rất nhiệt tình
 Tốt
 bình thường
 Còn nhiều vấn đề chưa tốt
 Không nhiệt tìnhKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 13
Thảo luận: 0
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tải dữ liệu-Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Địa chỉ: 84 Quang Trung, P.Lộc Thọ, Nha Trang - Khánh Hòa