Trang chính
 Tiện ích trên site 
 TUYỂN SINH 2018 
 
Tin tức » NCKH - Hợp tác quốc tế 24.09.2018 12:15
Kế hoạch
28.07.2014 16:44

Kế hoạch NCKH 2014 - 2015

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 159 /KH-CĐYT       Khánh Hòa, ngày  21 tháng 7  năm 2014

 

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

1.  Đăng ký đề tài NCKH từ 21 / 7 / 2014 đến 15 / 8 /2014

2.     Dự kiến xét duyệt đề cương NCKH :    25 / 8 / 2014 (đề cương chưa hoàn chỉnh phải bổ sung theo ý kiến hội đồng sau 5 ngày)

3.     Thông báo đề cương được phê duyệt:     15 / 9 / 2014

4.     Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài :   15/ 02 / 2015

5.     Hoàn thành và nộp đề tài : 20 / 6 / 2015

6.     Xét duyệt đề tài NCKH :   25 / 6 / 2015 (đề tài chưa hoàn chỉnh phải bổ sung theo ý kiến hội đồng sau 5 ngày)

 

Ghi chú:

  • Biểu mẫu NCKH: web site cyk.vn: tin tức / khoa học công nghệ
  • Nộp đề cương NCKH và đăng ký đề tài NCKH : liên hệ Phòng KHCN & HTQT

·       Giảng viên không tham gia nghiên cứu khoa học sẽ không được trừ giờ khoán. Nhiều giảng viên cùng tham gia 1 đề tài NCKH thì số giờ khoán được trừ cũng giảm theo tỉ lệ người tham gia. Những đề tài được xếp loại khá trở lên được tính giảm tương đương giờ chuẩn

·       Tham gia nghiên cứu khoa học là một tiêu chí đánh giá xếp loại giảng viên cuối năm

·       Kinh phí thực hiện đề tài sẽ được thanh toán theo quy định hiện hành: báo cáo viên phải nộp 3 bản báo cáo đề tài (đã được phê duyệt), báo cáo tóm tắt đề tài 6-8 trang, 2 bản báo cáo chuyên đề đúng thời gian quy định

·       Nộp Đề tài xin kinh phí sở KHCN: cấp tỉnh:15 / 3 / 2015; cấp cơ sở : 15 / 4 / 2015

 

 Phòng KHCN&HTQT (Theo NCKH)Gửi qua YM

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm kiếm 
 Dữ liệu mới 
 TKB Tuần 03(TC Năm 1&2) CĐ Năm 2&3)(Năm học 2018-2019)(Từ ngày 24/9 đến 29/9/2018)
 BẢNG PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CBGV COI THI VỀ CÁC PHÒNG, KHOA, BỘ MÔN
 TKB CÁC LỚP TRUNG CẤP (VB 2)(Từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2018)
 Thời khóa biểu Tuần 07(CĐ Năm 1)(Năm học 2018-2019)(Từ ngày 24/9 đến 29/9/2018)
 TKB CÁC LỚP LTCĐ (TS 2016-2017-2018)(Từ ngày 24/9 đến 30/9/2018)
 Đơn xin học lớp Y sỹ ĐHCK Răng hàm mặt
 KẾ HOẠCH LỄ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM HỌC 2017-2018
 Thời khóa biểu Tuần 02(TC năm 1&2; CĐ năm 2&3)(Năm học 2018-2019)(Từ ngày 17/9 đế
 BẢNG PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CBGV COI THI VỀ CÁC PHÒNG, KHOA, BỘ MÔN
 TKB các lớp TRUNG CẤP (VB 2)(Từ ngày 22/9 đến 23/9/2018)
Xem tất cả
THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0932.032.169
 TUYỂN SINH 2018 


 Khảo sát ý kiến 
Bạn đánh giá thế nào về vấn đề tư vấn tuyển sinh của trường

 Rất nhiệt tình
 Tốt
 bình thường
 Còn nhiều vấn đề chưa tốt
 Không nhiệt tìnhKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 13
Thảo luận: 0
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tải dữ liệu-Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Địa chỉ: 84 Quang Trung, P.Lộc Thọ, Nha Trang - Khánh Hòa