Mã trường: CYK

Tiểu sử thầy hiệu trưởng Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Viết Sơn

 

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

 1. Tóm tắt tiểu sử
  Họ và Tên : Vũ Viết Sơn
  Sinh ngày: 16/3/1963
  Chức vụ Đảng :  Đảng ủy viên Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
  Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
  Quê quán: Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định
  Nơi ở hiện nay: 23/4 Tô Vĩnh Diện, Nha Trang, Khánh Hòa
  Dân tộc: Kinh
  Tôn giáo: Không
  Ngày vào Đảng: 14/4/2008; Ngày chính thức: 14/4/2009
  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Bác sỹ
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 2. Quá trình công tác:
  – Từ tháng 05/1990 đến tháng 07/1990: Làm việc tại Phòng Pháp Y – Sở Y tế Khánh Hòa.
  – Từ tháng 08/1990 đến tháng 09/1992: Công tác tại Khoa Phẫu thuật Bệnh lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
  Từ tháng 10/1992 đến tháng 07/1997: Công tác tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa Sở Y tế Khánh Hòa.
  Từ tháng 08/1997 đến tháng 3/2016: Công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
  – Từ tháng 04/2016 đến tháng 03/2017: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
  Từ tháng 04/2017 đến nay: Đảng ủy viên, HIệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
 3. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
  Thực hiện theo Quyết định số 590/QĐ-CĐYT ngày 04/10/2018 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu.

 

 

Đăng ký xét tuyển online
shares