Mã trường: CYK

Văn bản nội bộ

Số/Ký HiệuNgày Ban HànhCơ quanTrích yếuTải Vềcategories_hfilter
QĐ số 80614/12/2017Nội bộ, Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa, Văn bảnQuyết định v/v ban hành quy định về việc trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động sử dụng phần mềm văn bản điện tử e-office của Trườngnoi-bo truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban
QĐ số 5218/01/2018Nội bộ, Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa, Văn bảnQuyết định thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòanoi-bo truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban
QĐ số 20824/05/2019Nội bộ, Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa, Văn bảnKế hoạch ứng phó đảm bảo an toàn thông tin mạngnoi-bo truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban
QĐ số 37513/07/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định tuần sinh hoạt công dântruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 27111/05/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaHệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở GDNNtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 0311/09/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bịtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 38330/11/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaKết quả rà soát quy chế, quy trình, quy định năm 2018truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 87029/12/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế làm việctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 65407/11/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về việc đảm bảo an toàn trong CNTTtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 52010/09/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình tuyển dụng viên chức, người lao độngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 33525/06/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình khắc phục sự cố mạngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 32319/06/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế thi đua khen thưởngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 19212/04/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế quản lý và sử dụng tài sản côngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 15315/03/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về hoạt động trong nghiên cứu khoa họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 5419/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình đăng tin, cập nhật thông tin trên trang cyk.edu.vntruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 78627/12/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaDự toán ngân sách nhà nước bổ sung 2018truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 2808/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaGiao dự toán ngan sách nhà nước 2018truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 0102/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế chi tiêu nội bộ năm 2018truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 3310/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về hoạt động CNTT trong nhà trườngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 22127/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaBan hành quy trình xây dựng chương trình Đào tạotruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 16723/03/2018Nội bộ, Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa, Văn bảnQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của GV chủ nhiệmnoi-bo truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban
QĐ số 86929/12/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐYT KHtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 0102/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế chi tiêu nội bộ trường CĐYT KHtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 4112/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQc tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử công vụ và cổng thông tin điện tửtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 306112/10/2018UBND TỉnhQuy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTubnd-tinh van-ban noi-bo
QĐ số 128010/04/2018Nội bộ, Sở tài chính, Văn bảnThẩm định quyết toán ngân sách năm 2017noi-bo so-tai-chinh van-ban
QĐ số 393626/12/2017UBND TỉnhChỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018ubnd-tinh van-ban noi-bo
QĐ số 37413/07/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaNội quy học tập của người học tại trường CĐYT Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 16823/03/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế công tác học sinh, sinh viên của trường CĐYT Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 46222/08/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaKhen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2017 -2018truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo
QĐ số 46122/08/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaCông nhận danh hiệu thi đua năm 2017-2018 cho tập thể và cá nhântruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa van-ban noi-bo