Mã trường: CYK

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

  • Địa chỉ: 84 Quang Trung, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0932.032.169
  • Email: cdyt@khanhhoa.gov.vn
  • Website: www.cyk.edu.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang