Mã trường: CYK

Đoàn thanh niên

 BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Phan Trung Hậu – Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn

– Bí thư đoàn trường Cao đẳng Y tế

– Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm hoạt động của BTV, BCH đoàn trường. Lãnh đạo xây dựng phát triển tổ chức Đoàn

– Tham gia họp giao ban trường.

– Chịu trách nhiệm về công tác báo cáo định kỳ về hoạt động của đoàn trường cho Đảng ủy, BGH Nhà trường.

2 Nguyễn Ngô Thiên Quý – Phó bí thư  thường trực đoàn trường. – Phụ trách hoạt động của BCH khi bí thư đi vắng.

– Hướng dẫn thực hiện các công tác tổ chức, kiểm tra các chi đoàn.- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

– Chịu trách nhiệm hoạt động thể dục thể thao của đoàn trường.

– Chịu trách nhiệm hoạt động của đội xung kích.

– Chỉ đạo và triển khai các hoạt động do Tỉnh Đoàn phát động.

– Thực hiện các công tác khác khi được phân công

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh – Phó bí thư đoàn trường.

– Chủ tịch HSV

– Chịu trách nhiệm hoạt động của HSV.
– Thực hiện các công tác khác khi được phân công

 

 

                                                                            

Đăng ký xét tuyển online