Mã trường: CYK

Đoàn thanh niên

 BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Nguyễn Huy Toàn – Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn

– Bí thư đoàn trường Cao đẳng Y tế

– Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm hoạt động của BTV, BCH đoàn trường. Lãnh đạo xây dựng phát triển tổ chức Đoàn

– Tham gia họp giao ban trường.

– Chịu trách nhiệm về công tác báo cáo định kỳ về hoạt động của đoàn trường cho Đảng ủy, BGH Nhà trường.

2 Võ Văn Ninh – Phó bí thư  thường trực đoàn trường.

– Chủ tịch HSV

– Phụ trách hoạt động của BCH khi bí thư đi vắng.

– Chỉ đạo hoạt động của HSV trường.

– Chịu trách nhiệm hoạt động thể dục thể thao của đoàn trường.

– Chỉ đạo và triển khai các hoạt động do Tỉnh Đoàn phát động.

– Thực hiện các công tác khác khi được phân công

3 Nguyễn Thị Thanh Diệu – Phó bí thư đoàn trường.

 

– Chịu trách nhiệm hoạt động của đội xung kích.
– Hướng dẫn thực hiện các công tác tổ chức, kiểm tra các chi đoàn.- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
4 Phạm Văn Trưởng – Ủy viên BTV đoàn trường – Chịu trách nhiệm các hoạt động kỹ năng của đoàn trường.

– Chịu trách nhiệm về mảng hiến máu nhân đạo.

– Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

5 Nguyễn Thị Hoài Thu – Ủy viên BTV đoàn trường – Phụ trách Ban văn hóa, văn nghệ của Đoàn trường.

– Đề xuất và giám sát hoạt động văn nghệ và giao lưu với các đơn vị bạn

– Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

 

                                                                            

Đăng ký xét tuyển online