Mã trường: CYK

Đoàn thanh niên

 BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤNHIỆM VỤ
1Nguyễn Huy Toàn– Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn

– Bí thư đoàn trường Cao đẳng Y tế

– Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm hoạt động của BTV, BCH đoàn trường. Lãnh đạo xây dựng phát triển tổ chức Đoàn

– Tham gia họp giao ban trường.

– Chịu trách nhiệm về công tác báo cáo định kỳ về hoạt động của đoàn trường cho Đảng ủy, BGH Nhà trường.

2Võ Văn Ninh– Phó bí thư  thường trực đoàn trường.

– Chủ tịch HSV

– Phụ trách hoạt động của BCH khi bí thư đi vắng.

– Chỉ đạo hoạt động của HSV trường.

– Chịu trách nhiệm hoạt động thể dục thể thao của đoàn trường.

– Chỉ đạo và triển khai các hoạt động do Tỉnh Đoàn phát động.

– Thực hiện các công tác khác khi được phân công

3Nguyễn Thị Thanh Diệu– Phó bí thư đoàn trường.

 

– Chịu trách nhiệm hoạt động của đội xung kích.
– Hướng dẫn thực hiện các công tác tổ chức, kiểm tra các chi đoàn.- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
4Phạm Văn Trưởng– Ủy viên BTV đoàn trường– Chịu trách nhiệm các hoạt động kỹ năng của đoàn trường.

– Chịu trách nhiệm về mảng hiến máu nhân đạo.

– Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

5Nguyễn Thị Hoài Thu– Ủy viên BTV đoàn trường– Phụ trách Ban văn hóa, văn nghệ của Đoàn trường.

– Đề xuất và giám sát hoạt động văn nghệ và giao lưu với các đơn vị bạn

– Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

 

                                                                            

Đăng ký xét tuyển online