Mã trường: CYK

Mục tiêu – Sứ mệnh – Tầm nhìn

MỤC TIÊU – SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

  1. Mục tiêu:

Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao về các chuyên ngành thuộc các nhóm ngành sức khoẻ; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn vững vàng; có năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; có khả năng tự học, sáng tạo và trau dồi nghề nghiệp để phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân và hội nhập quốc tế.

  1. Sứ mạng:

Đổi mới mạnh mẽ, phát triển toàn diện về đào tạo, giáo dục, dạy nghề nhằm tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao trong lĩnh vực Y và Dược, đẩy mạnh phát triển chuyên sâu về điều dưỡng, kỹ thuật y học, y học cổ truyền, vật lý trị liệu, phục vụ sự nghiệp y tế và góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

  1. Tầm nhìn:

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa không ngừng phát triển các nguồn lực để trở thành Trường Cao đẳng y tế chất lượng cao giai đoạn từ 2025 đến 2030.

 

SLOGAN: “ĐOÀN KẾT – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN”

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang