Mã trường: CYK

Công đoàn

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Nguyễn Việt Anh Chủ tịch –         Phụ trách chung

–         Trực tiếp phụ trách các mặt công tác; tổ chức, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách và tài chính.

–         Trực tiếp phụ trách chỉ đạo tổ công đoàn 3 và 4

2 Lê Xuân Hùng Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT –         Phụ trách công tác Ủy ban kiểm tra, công tác phát triển đoàn viên kết nạp vào đảng CSVN.

–         Trực tiếp phụ trách chỉ đạo tổ công đoàn 1 và 2.

3 Lê Thị Phượng Ủy viên Ban chấp hành,Trưởng ban nữ công –         Phụ trách công tác chăm lo đời sống, công tác nữ công, công tác tuyên giáo.

–         Phụ trách công tác thủ quỹ.

–         Trực tiếp phụ trách chỉ đạo tổ công đoàn 7 và 8.

4 Nguyễn Lưu Thùy Dương Ủy viên ban chấp hành, –         Phụ trách công tác kế toán và công tác phong trào văn – thể – mỹ.

–         Trực tiếp phụ trách chỉ đạo tổ công đoàn 5 và 6.

5 Trần Văn Đồng Ủy viên ban chấp hành –         Phụ trách công tác hành chính công đoàn và công tác thông tin công đoàn.

–         Trực tiếp phụ trách chỉ đạo tổ công đoàn 9 và 10.

 

                                                                  

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang