Mã trường: CYK

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA


PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

Thạc sĩ  Bác sỹ Đỗ Anh Thư

Điện thoại: 0979.529.747

Email: thuspk66@yahoo.com.vn

 

 

Đăng ký xét tuyển online