Mã trường: CYK

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

 

 


PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Đàm
Điện thoại: 0932486886
Email: damnhatrang@gmail.com

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Thạc sĩ Bác sĩ Đỗ Anh Thư
Điện thoại: 0979.529.747
Email: thuspk66@yahoo.com.vn

 

Đăng ký xét tuyển online