Mã trường: CYK

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

A. PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

– Họ và tên:  Hồ Tá Phương                           Năm sinh: 1973

1. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học:

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y học lâm sàng (Y học gia đình và cộng đồng), Chuyên khoa I Tai – Mũi – Họng
  • Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị- Hành chính
  • Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh
  • Trình độ Tin học: Chứng chỉ B

2.  Tóm tắt quá trình công tác:

  • 10/2001 – 5/2003: Bác sĩ điều trị chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện TP.Buôn Ma Thuột.
  • 05/2003 – 10/3/2021: công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa.

+ 5/2003 – 5/2006: Bác sĩ điều trị nội trú lao

+ 5/2006 – 3/2011: Phó trưởng khoa Điều trị nội trú lao.

+ 3/2011 – 3/2012: Phó Giám đốc Bệnh viện.

+ 01/01/2013 – 6/2013: Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện.

+ 7/2013 – 10/3/2021: Giám đốc bệnh viện.

  • 10/3/2021 đến nay: Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

 

B. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên : ĐỖ ANH THƯ

Ngày, tháng, năm sinh : 07/07/1966

Quê quán: Mỹ Chánh – Phù Mỹ – Bình Định

Nơi ở hiện nay: 19 Nguyễn Hữu Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Chức vụ Đảng :  Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Ngày vào Đảng: 16/9/1997; Ngày chính thức: 16/9/1998

  1. Trình độ:

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Bác sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B

Trình độ Tin học: chứng chỉ A

2. Quá trình công tác:

– Từ tháng 08/1987 đến tháng 09/2010 : Thạc sĩ Bác sĩ chính công tác tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa.

– Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2013 : Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế  Khánh Hòa

– Từ tháng 11/2013 đến 02/2015 : Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

– Từ tháng 03/2015 đến 12/2019 : Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

– Từ tháng 12/2019 đến nay : Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Đăng ký xét tuyển online
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!