Mã trường: CYK

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

HIỆU TRƯỞNG
Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Viết Sơn
Điện thoại:  0913.420.687
Email: vuvietsoncyk@gmail.com

 


PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Đàm
Điện thoại: 0932486886
Email: damnhatrang@gmail.com

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thạc sĩ Bác sĩ Đỗ Anh Thư
Điện thoại: 0979.529.747
Email: thuspk66@yahoo.com.vn

Đăng ký xét tuyển online