Mã trường: CYK

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA


PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

Thạc sĩ  Bác sỹ Đỗ Anh Thư

Điện thoại: 0979.529.747

Email: thuspk66@yahoo.com.vn

SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÁN BỘ

Họ và tên : ĐỖ ANH THƯ

Ngày, tháng, năm sinh : 07/07/1966

Quê quán: Mỹ Chánh – Phù Mỹ – Bình Định

Nơi ở hiện nay: 19 Nguyễn Hữu Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Chức vụ Đảng :  Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Ngày vào Đảng: 16/9/1997; Ngày chính thức: 16/9/1998

Trình độ:

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Bác sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B

Trình độ Tin học: chứng chỉ A

Quá trình công tác:

– Từ tháng 08/1987 đến tháng 09/2010 : Thạc sĩ Bác sĩ chính công tác tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa.

– Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2013 : Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế  Khánh Hòa

– Từ tháng 11/2013 đến 02/2015 : Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

– Từ tháng 03/2015 đến 12/2019 : Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

– Từ tháng 12/2019 đến nay : Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Đăng ký xét tuyển online