Mã trường: CYK

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

A. PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH: TRẦN NGỌC THÀNH

  • Năm sinh: 1968                      

Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học:

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y tế công cộng
  • Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị – Hành chính
  • Trình độ Ngoại ngữ: cử nhân Anh văn
  • Trình độ Tin học: văn phòng

 

B. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VIỆT ANH

– Năm sinh: 1978

Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học:

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Triết học
  • Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị
  • Trình độ Ngoại ngữ: chứng chỉ C Anh văn
  • Trình độ Tin học: chứng chỉ B.
Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang