Mã trường: CYK

Chương trình đào tạo

Trình độ văn bằng 2 trung cấp

Chương trình đào tạo ngành YS trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Trong nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

Chương trình đào tạo ngành YS YHCT trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Trong nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

Chương trình đào tạo ngành KTVLTL&PHCN trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Trong nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Trong nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

Chương trình đào tạo ngành Dược trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Trong nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

Chương trình đào tạo ngành YS trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Ngoài nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

Chương trình đào tạo ngành YS YHCT trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Ngoài nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

Chương trình đào tạo ngành KTVLTL&PHCN trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Ngoài nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Ngoài nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

Chương trình đào tạo ngành Dược trình độ đào tạo trung cấp Văn bằng 2 (Ngoài nhóm ngành sức khoẻ). - 22/01/2024

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP VĂN BĂNG 2 . Năm học 2020-2021 ( Từ ngày 30/1 đến ngày 31/1/2020) - 08/01/2021

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang