Mã trường: CYK

Quy chế, Quy định, Quy trình

Số/Ký HiệuNgày Ban HànhCơ quanTrích yếuTải Vềcategories_hfilter
Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tuyển sinhquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
Công khai, Quy chế, quy định, quy trình, Thông báo, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaTHÔNG BÁO Phổ biến và triển khai thực hiện quy chế, quy trình, quy định năm 2024cong-khai quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category thong-bao-cong-khai truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
514/QĐ-CĐYT08/12/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòaquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
507/QĐ-CĐYT07/12/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòaquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
450/QĐ-CĐYT02/11/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị và công cụ dụng cụquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
415/QĐ-CĐYT16/10/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phƣơng thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
Bộ LĐTB&XH, Đào tạo, Quy chế, quy định, quy trình, Thông báo đào tạo, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuyết định số 415/QĐ- CĐYT, ngày 16/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.bo-ldtbxh-quy-che-quy-dinh dao-tao quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category thong-bao truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
302/QĐ-CĐYT18/08/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòaquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
298/QĐ-CĐYT16/08/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòaquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
296/QĐ-CĐYT15/08/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức, người lao độngquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
231/QĐ-CĐYT10/07/2023Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
232/QĐ-CĐYT10/07/2023Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
233/QĐ-CĐYT10/07/2023Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Phòng Thanh tra – Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
234/QĐ-CĐYT10/07/2023Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
235/QĐ-CĐYT10/07/2023Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Khoa Điều dưỡng thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
236/QĐ-CĐYT10/07/2023Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Khoa Y thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
237/QĐ-CĐYT10/07/2023Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Khoa Kỹ thuật y học thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
238/QĐ-CĐYT10/07/2023Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Khoa Dược thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
239/QĐ-CĐYT10/07/2023Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Khoa Khoa học cơ bản thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
240/QĐ-CĐYT10/07/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòaquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
229/QĐ-CĐYT06/07/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Kiện toàn quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòaquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
186/QĐ-CĐYT23/06/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòaquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
187/QĐ-CĐYT23/06/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòaquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
146/QĐ-CĐYT11/05/2023Quy chế, quy định, quy trình, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòaquy-che-quy-dinh-quy-trinh-category truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
4474/KH-UBND25/05/2021UBND TỉnhKế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025ubnd-tinh-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
710/QĐ-CĐYTCông khai, Thông báo mới, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòacong-khai thong-bao-moi truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
91/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến cá nhân, tổ chức đối với Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
127/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về công tác tuyển dụng viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
33/QĐ-CĐYT10/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trườngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
365/QĐ-CĐYT31/07/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức xét tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
97/QĐ-CĐYT16/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chuyển đổi công tác đối với cán bộ, viên chứctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
96/QĐ-CĐYT16/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về việc thực hiên kê khai tài sản, thu nhậptruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
445/QĐ-CĐYT13/08/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
167/QĐ-CĐYT23/03/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệmtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
323/QĐ-CĐYT19/06/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế thi đua khen thưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
275/QĐ-CĐYT14/05/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
267/QĐ-CĐYT10/05/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình mua sắm tài sản thường xuyên trong Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
92/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế thi đua khen thưởng 2020truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
221/QĐ-CĐYT27/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình xây dựng chương trình đào tạotruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
335/QĐ-CĐYT10/09/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình khắc phục, phối hợp khắc phục sự cố mạngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
54/QĐ-CĐYT19/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình đăng tin, cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tửtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
153/QĐ-CĐYT15/03/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định hoạt động trong nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
654/QĐ-CĐYT07/11/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định an toàn thông tin hoạt động công nghệ thông tintruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
375/QĐ-CĐYT13/07/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về Tuần sinh hoạt công dân của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
110/QĐ-CĐYT24/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định tiếp công dân của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
118/QĐ-CĐYT25/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
144/QĐ-CĐYT14/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
145/QĐ-CĐYT14/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
139/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Y học cơ sở của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
138/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
137/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Kỹ thuật y học Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
136/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
135/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Y học lâm sàng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
134/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Dược Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
133/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Giáo dục chính trị – Thể chất – An ninh quốc phòng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
132/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Y tế công cộng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
131/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Tin học của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
130/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
129/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
126/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
125/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
124/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
123/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
122/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
121/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản trị công nghệ thiết bị của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
120/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
119/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác học sinh – sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
QT 03/CĐYT11/09/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình bảo trì. bảo dưỡng thiết bịtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
147/QĐ-CĐYT20/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định đánh giá và phân loại viên chức, người lao động thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
870/QĐ-CĐYT29/12/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế làm việc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
323/QĐ-CĐYT19/06/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế thi đua khen thưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
41/QĐ-CĐYT12/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức hoạt động thư điện tử công vụ và trang thông tin điện tửtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
168/QĐ-CĐYT23/03/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
89/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế phối hợp giữa Viện – Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
12/QĐ-CĐYT08/01/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
869/QĐ-CĐYT29/12/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
560/QĐ-CĐYT02/10/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định công tác Cố vấn học tập của trường Cao đẳng y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
88/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
37/QĐ-CĐYT16/01/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế chi tiêu nội bộ 2020truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
87/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
140/QĐ-CĐYT06/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức, người lao độngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
109/QĐ-CĐYT24/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐYTKH ban hành theo QĐ số 869/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
224/QĐ-CĐYT27/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình xét tuyển sinhtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
223/QĐ-CĐYT27/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhân TNtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
222/QĐ-CĐYT27/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình cấp phát văng bằng, chứng chỉtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
520/QĐ-CĐYT18/08/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định đánh giá môn học trình độ Cao đẳng theo phương thức tín chỉtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
667/QĐ-CĐYT16/10/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình về tổ chức coi thi, chấm thi và phúc khảotruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
518/QĐ-CĐYT18/08/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định xét miễn, giảm, tạm hoãn học các môn họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
666/QĐ-CĐYT16/10/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về tổ chức thi, chấm thi kết thúc môn họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
519/QĐ-CĐYT18/08/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định đánh giá môn học trình độ Trung cấp theo niên chếtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
374/QĐ-CĐYT13/07/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaNội quy học tập của người họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
517/QĐ-CĐYT18/08/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định tổ chức thi lại, học lại cho HSSV trình độ CĐ,TCtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
651/QĐ-CĐYT05/11/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của HSSVtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
Chung nhan Tin Nhiem Mang