Mã trường: CYK

Quy chế, Quy định

Số/Ký HiệuNgày Ban HànhCơ quanTrích yếuTải Vềcategories_hfilter
QĐ số 65105/11/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của HSSVtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
05/2017/TT-BLĐTBXH02/03/2017Bộ LĐTB&XH, Quy chế, quy địnhTT05-2017 BỘ LĐTBXH VỀ QUY CHẾ TUYỂN SINHbo-ldtbxh-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
07/2017/TT-BLĐTBXH10/03/2017Bộ LĐTB&XH, Quy chế, quy địnhTT07-2017 BỘ LĐTBXH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊNbo-ldtbxh-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
03/2017/TT-BLĐTBXH01/03/2017Bộ LĐTB&XH, Quy chế, quy địnhTT03-2017 THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠObo-ldtbxh-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
09/2017/TT-BLĐ-TBXH13/03/2017Bộ LĐTB&XH, Quy chế, quy địnhTHÔNG TƯ 09 BỘ LDTBXHbo-ldtbxh-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao