Mã trường: CYK

Quy chế, Quy định, Quy trình

Số/Ký HiệuNgày Ban HànhCơ quanTrích yếuTải Vềcategories_hfilter
Bộ LĐTB&XH, Đào tạo, Quy chế, quy định, quy trình, Thông báo đào tạo, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuyết định số 415/QĐ- CĐYT, ngày 16/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.bo-ldtbxh-quy-che-quy-dinh dao-tao quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category thong-bao truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
4474/KH-UBND25/05/2021UBND TỉnhKế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025ubnd-tinh-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
710/QĐ-CĐYTCông khai, Thông báo mới, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòacong-khai thong-bao-moi truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
91/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến cá nhân, tổ chức đối với Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
127/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về công tác tuyển dụng viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
33/QĐ-CĐYT10/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trườngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
365/QĐ-CĐYT31/07/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức xét tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
97/QĐ-CĐYT16/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chuyển đổi công tác đối với cán bộ, viên chứctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
96/QĐ-CĐYT16/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về việc thực hiên kê khai tài sản, thu nhậptruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
445/QĐ-CĐYT13/08/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
167/QĐ-CĐYT23/03/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệmtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
323/QĐ-CĐYT19/06/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế thi đua khen thưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
275/QĐ-CĐYT14/05/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
267/QĐ-CĐYT10/05/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình mua sắm tài sản thường xuyên trong Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
92/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế thi đua khen thưởng 2020truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
221/QĐ-CĐYT27/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình xây dựng chương trình đào tạotruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
335/QĐ-CĐYT10/09/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình khắc phục, phối hợp khắc phục sự cố mạngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
54/QĐ-CĐYT19/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình đăng tin, cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tửtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
153/QĐ-CĐYT15/03/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định hoạt động trong nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
654/QĐ-CĐYT07/11/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định an toàn thông tin hoạt động công nghệ thông tintruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
375/QĐ-CĐYT13/07/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về Tuần sinh hoạt công dân của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
110/QĐ-CĐYT24/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định tiếp công dân của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
118/QĐ-CĐYT25/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
144/QĐ-CĐYT14/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
145/QĐ-CĐYT14/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
139/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Y học cơ sở của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
138/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
137/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Kỹ thuật y học Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
136/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
135/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Y học lâm sàng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
134/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Dược Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
133/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Giáo dục chính trị – Thể chất – An ninh quốc phòng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
132/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Y tế công cộng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
131/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Tin học của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
130/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
129/QĐ-CĐYT03/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
126/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
125/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
124/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
123/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
122/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
121/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản trị công nghệ thiết bị của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
120/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
119/QĐ-CĐYT31/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác học sinh – sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
QT 03/CĐYT11/09/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình bảo trì. bảo dưỡng thiết bịtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
147/QĐ-CĐYT20/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định đánh giá và phân loại viên chức, người lao động thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
870/QĐ-CĐYT29/12/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế làm việc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
323/QĐ-CĐYT19/06/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế thi đua khen thưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
41/QĐ-CĐYT12/01/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức hoạt động thư điện tử công vụ và trang thông tin điện tửtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
168/QĐ-CĐYT23/03/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
89/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế phối hợp giữa Viện – Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
12/QĐ-CĐYT08/01/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
869/QĐ-CĐYT29/12/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
560/QĐ-CĐYT02/10/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định công tác Cố vấn học tập của trường Cao đẳng y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
88/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
37/QĐ-CĐYT16/01/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế chi tiêu nội bộ 2020truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
87/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
140/QĐ-CĐYT06/04/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức, người lao độngtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
109/QĐ-CĐYT24/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐYTKH ban hành theo QĐ số 869/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
224/QĐ-CĐYT27/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình xét tuyển sinhtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
223/QĐ-CĐYT27/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhân TNtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
222/QĐ-CĐYT27/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình cấp phát văng bằng, chứng chỉtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
520/QĐ-CĐYT18/08/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định đánh giá môn học trình độ Cao đẳng theo phương thức tín chỉtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
667/QĐ-CĐYT16/10/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình về tổ chức coi thi, chấm thi và phúc khảotruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
518/QĐ-CĐYT18/08/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định xét miễn, giảm, tạm hoãn học các môn họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
666/QĐ-CĐYT16/10/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về tổ chức thi, chấm thi kết thúc môn họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
519/QĐ-CĐYT18/08/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định đánh giá môn học trình độ Trung cấp theo niên chếtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
374/QĐ-CĐYT13/07/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaNội quy học tập của người họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
517/QĐ-CĐYT18/08/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định tổ chức thi lại, học lại cho HSSV trình độ CĐ,TCtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category
651/QĐ-CĐYT05/11/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của HSSVtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh-quy-trinh-category