Mã trường: CYK

Quy chế, Quy định

Số/Ký HiệuNgày Ban HànhCơ quanTrích yếuTải Vềcategories_hfilter
560/QĐ-CĐYT02/10/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuyết định v/v ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập của trường Cao đẳng y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
87/QĐ-CĐYT10/03/2020Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòatruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
QĐ số 22327/04/2018Đào tạo, Quy chế, quy định, Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhân TNdao-tao quy-che-quy-dinh truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh
QĐ số 22227/04/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình cấp phát văng bằng, chứng chỉtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
QĐ số 52018/08/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định đánh giá môn học trình độ Cao đẳng theo phương thức tín chỉtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
2017-201801/09/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình thu học phítruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
QĐ số 66716/10/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình về tổ chức coi thi, chấm thi và phúc khảotruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
QĐ số 51818/08/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định xét miễn, giảm, tạm hoãn học các môn họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
QĐ số 66616/10/2017Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định về tổ chức thi, chấm thi kết thúc môn họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
QĐ số 37413/07/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaNội quy học tập của người họctruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
QĐ số 51718/08/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy định tổ chức thi lại, học lại cho HSSV trình độ CĐ,TCtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
QĐ số 65105/11/2018Trường cao đẳng y tế Khánh HòaQuy trình tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của HSSVtruong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
05/2017/TT-BLĐTBXH02/03/2017Bộ LĐTB&XH, Quy chế, quy địnhTT05-2017 BỘ LĐTBXH VỀ QUY CHẾ TUYỂN SINHbo-ldtbxh-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
07/2017/TT-BLĐTBXH10/03/2017Bộ LĐTB&XH, Quy chế, quy địnhTT07-2017 BỘ LĐTBXH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊNbo-ldtbxh-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao
03/2017/TT-BLĐTBXH01/03/2017Bộ LĐTB&XH, Quy chế, quy địnhTT03-2017 THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠObo-ldtbxh-quy-che-quy-dinh quy-che-quy-dinh dao-tao