Mã trường: CYK

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương khóa XII về quy định thi hành Điều lệ Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐUK ngày 19/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa triển khai Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; kế hoạch số 446-KH/ĐBCĐYT ngày 24/02/2020 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành với 03 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX; (3) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ đã đạt được kết quả  trên các mặt công tác như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, nổi bật là công tác đào tạo giai đoạn 2015-2020 đã cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra; Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường và phát huy hiệu quả; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Trường đã kết nạp mới 40 quần chúng vào đảng, hoàn tất 100% chỉ tiêu đã được giao trong nhiệm kỳ. Bên cạnh các kết quả đạt được, đảng bộ trường còn một số hạn chế trong công tác chỉ đạo chính quyền (về công tác cán bộ, tài chính…).

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó, cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để làm sao tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ, xây dựng tập thể Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; ngâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa lần thứ XX cũng đã bầu 05 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết để tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa lần thứ XX và Đại hội các chi bộ trực thuộc.

 

 

Đăng ký xét tuyển online
shares
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!