Mã trường: CYK

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng cho giảng viên và học sinh, sinh viên năm 2024

Thực hiện Thông báo số 429-TB/ĐUK, ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng cho giảng viên học sinh, sinh viên thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và Đảng ủy trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng cho 114 giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng.

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang