Mã trường: CYK

Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 – 2019

      Sáng ngày 28/12/2018, tại Hội trường AB, Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019 nhằm đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017 – 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019


Quang cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 -2019 

Tham dự Hội nghị có Ths.Bs.Vũ Viết Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường,  Bs.CKII. Nguyễn Văn Đàm – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Ths.Bs. Đỗ Anh Thư – Chủ tịch Công đoàn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn và gần 200 cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

Đoàn chủ tịch và thư ký tại Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu chọn đoàn Chủ tịch – Thư ký để chủ trì và điều hành Hội nghị. Với sự đồng thuận 100% từ các đại biểu có mặt tại Hội trường, Ths.Bs.Vũ Viết Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường , Ths.Bs.Đỗ Anh Thư – Phó Hiệu Trưởng Nhà trường. Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hiếu – Phụ trách Khoa Dược đã được bầu vào đoàn Chủ tịch và 2 thư ký là Ths.Võ Văn Khoa – Trưởng bộ môn Tin học và Ths.Nguyễn Thị Xuân Hạnh – Phó Trưởng Khoa y học cơ sở.   


Ths.Bs.Vũ Viết Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe Ths.Bs.Vũ Viết Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm học 2017-2018 và dự thảo kế hoạch năm học 2018-2019 về các mặt hoạt động như: Công tác chính trị, tư tưởng; Công tác tuyển sinh và đào tạo; Công tác nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế; Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác cải cách hành chính; Công tác quản lý học sinh sinh viên; Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác cơ sở vật chất và quản trị thiết bị và một số hoạt động khác của Nhà trường. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ths.Bs.Vũ Viết Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường giải trình, trả lời một cách thỏa đáng những câu hỏi đồng thời thay mặt Ban Giám hiệu xin tiếp thu các ý kiến xây dựng tại hội nghị để nghiên cứu triển khai trong thời gian tới; qua đó góp phần làm tăng cường hơn nữa sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong trường. Cũng tại Hội nghị này, Hiệu trưởng đã chỉ rõ những việc lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải làm để cùng phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, tạo đà vững chắc để tiếp tục xây dựng Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa phát triển bền vững về mọi mặt.

CN.Trương Thị Mỹ Phương – Phó Trưởng phòng TCHC công bố quyết định khen thưởng năm học 2017-2018

       Nhà trường bám sát tiêu chuẩn khen thưởng, đảm bảo khen thưởng, khen kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nên đã có tác dụng khuyến khích, động viên, nêu gương những tập thể cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua. Kết quả, về danh hiệu cá nhân đạt Lao động tiên tiến : 200/201 đạt 99,5%. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở :14/200 chiếm 7%. Có 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen trong đó có 1 bằng khen cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu. Về danh hiệu tập thể có 20/20 tập thể đạt lao động tiên tiến đạt 100%. Có 6/20 tập thể lao động xuất sắc do UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng. Có 2 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen. Tập thể Trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất săc do UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị xuất sắc toàn diện của Khối các trường ĐH, CĐ năm học 2017-2018 và được đề nghị thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Khoa điều dưỡng được UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu. Trường đạt chuẩn cơ quan văn hóa năm 2017. Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh năm 2017. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên đạt vững mạnh xuất sắc.


Ths.Bs.Vũ Viết Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 06 tập thể do UBND tỉnh tặng

Bs.CKII.Nguyễn Văn Đàm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Khoa Dược và Phòng Đào tạo

Ths.Bs.Đỗ Anh Thư – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng khen của UBND tỉnh cho 02 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ths.Bs.Đỗ Anh Thư – Phó Hiệu trưởng Nhà trường Báo cáo kiểm điểm việc
thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

      Hội nghị cũng đã nghe Ths.Bs.Đỗ Anh Thư – Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017-2018 với nhiều thành tích đã đạt được. Thực hiện tốt các chỉ tiêu trong công tác điều hành, quản lý; công tác thi đua khen thưởng; công tác chăm lo đời sống và thực hiện các chế độ chính sách.

CN.Bùi Thị Xuân Thái – Phó Trưởng phòng kế hoạch tài chính báo cáo thu chi tài chính,quỹ khen thưởng phúc lợi năm học 2017-2018.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của nhà trường trong  năm học 2017 – 2018 do CN.Bùi Thị Xuân Thái trình bày.

ThS. Võ Văn Khoa – Trưởng Ban Thanh tra Nhân nhân dân báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe ThS. Võ Văn Khoa– Trưởng Ban Thanh tra Nhân nhân dân báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân năm học 2017-2018 về các mặt như chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; giám sát việc thực hiện các quy chế trong Nhà trường, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC đã đề ra hàng năm; giám sát công tác đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ CBVC và NLĐ; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và phương hướng công tác năm học 2018-2019…

Bs.CKII.Nguyễn Văn Đàm – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại Hội nghị

    Sau phần báo cáo Ban thanh tra nhân dân, Hội nghị tiếp tục lắng nghe Bs.CKII.Nguyễn Văn Đàm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Kế hoạch và biện pháp thực hiện các chỉ tiêu năm học 2018-2019 trong công tuyển sinh; công tác đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình,tài liệu; công tác tổ chức bộ máy và bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, viên chức; công tác quản lý học sinh sinh viên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng khối đoàn kết thống nhất; công tác xã hội từ thiện; công tác thi đua; công tác thi đua; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh; công tác đời sống vật chất tinh thần; Bên cạnh đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, cán bộ, viên chức và người lao động. Thực hiện kế hoạch thi đua của Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Khánh Hòa năm học 2018-2019 Bs.CKII.Nguyễn Văn Đàm cũng đã phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019.
Sau khi nghe các báo cáo, cán bộ, giảng viên và nhân viên toàn trường tham dự Hội nghị bày tỏ sự thống nhất, đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến về các mặt công tác của nhà trường như: công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, tài chính, tổ chức cán bộ, tuyển sinh…. Các ý kiến đều được trao đổi một cách dân chủ, công khai, nghiêm túc với tinh thần xây dựng cao. Đây cũng là dịp để Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn và các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn trao đổi, chia sẻ rút kinh nghiệm, phối hợp trong công tác nhằm mục đích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019.
Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019 diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện sự quyết tâm và tin tưởng của cán bộ, viên chức nhà trường vào sự lãnh đạo của Đảng ủy; sự quản lý, điều hành sáng suốt của Ban Giám hiệu; sự động viên khuyến khích thi đua của Công đoàn trường. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm của cán bộ, viên chức trong toàn trường, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm học 2018-2019.

 

Đăng ký xét tuyển online
shares
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!