Mã trường: CYK

Hội nghị quán triệt nghị quyết TW 8 khóa XII và tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019

       Sáng nay ngày 27/12/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XII của Đảng và triển khai học tập, thực hiện chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 22/11/2018 và Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 13/12/2018  của Đảng ủy Khối,  Ngày 27/12/2018 Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đàm, Bí thư Đảng bộ, đồng chí  Vũ Viết Sơn, Hiệu trưởng;  các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể  đảng viên và cán bộ viên chức, người lao động trong toàn trường.

Đ/c Nguyễn Văn Đàm, Bí thư Đảng bộ  phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị,  đồng chí Nguyễn Văn Đàm, Bí thư Đảng bộ đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đich, yêu cầu của việc học tập quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII và học tập thực hiện chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm để cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động nhà trường nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết cũng như nhận thức sâu sắc đầy đủ những nội dung, giá trị to lớn của chuyên đề 2019 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch/ chương trình hành động tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp.
Đồng thời, yêu cầu các chi bộ, các đơn vị trong trường, các tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ đảng viên, nghiêm túc học tập, viết thu hoạch cá nhân, đưa Nghị quyết vào đời sống, vào trong sinh hoạt chi bộ và xây dựng chương trình kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết và thực hiện chuyên đề 2019 phù hợp với thực tế của bản thân và cơ quan đơn vị mình.

Đ/c Đỗ Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo các nội dung của Nghị quyết TW8 và chuyên đề 2019 về học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị đã được đồng chí Đỗ Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy báo cáo quán triệt những nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu của các Nghị quyết Hội nghị BCHTW lần thứ 8 Khóa XII, trong đó tập trung làm rõ 3 Nghị quyết quan trọng:
-Nghị quyết  số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
– Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương;
– Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Tiếp tục chương trình, Hội nghị được nghe đồng chí Đỗ Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh tại hội nghị

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Võ Văn Khoa, Đảng ủy viên, phụ trách Tuyên giáo hướng dẫn cho toàn thể Đảng viên và cán bộ viên chức viết thu hoạch sau khi học tập Nghị quyết TW8, viết đăng ký thi đua và cam kết thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019.
Kết thúc Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Đàm, Bí thư Đảng ủy đã phát biểu tổng kết hội nghị, đánh giá cao tinh thần tham gia học tập đông đủ và tích cực lắng nghe của các đại biểu, đồng thời yêu cầu các Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết và chuyên đề 2019 đã đề ra.

 

 

 

Đăng ký xét tuyển online
shares