Mã trường: CYK

Hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2024

Sáng ngày 30/01, tại Hội trường A, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” với sự tham gia của gần 100 viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang