Mã trường: CYK

Lễ bế giảng” lớp bồi dưỡng cho y sỹ làm việc tại xã/phường

Sáng ngày 05/10/2018 tại hội trường A Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa diễn ra lễ bế giảng lớp đào tạo ” Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình dành cho Y sỹ làm việc tại trạm y tế xã/ phường”.

Thầy Thạc sĩ Vũ Viết Sơn – Hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Khánh Hòa
phát biểu tại buổi lễ

          Thực hiện kế hoạch đào tạo của Dự án “ Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”(HPET). Sở y tế Khánh Hòa phối hợp với trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa mở lớp đào tạo “ Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình dành cho Y sỹ làm việc tại trạm y tế xã/ phường. Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa xây dựng kế hoạch đào tạo, giảng dạy dựa trên chương trình đào tạo của ban quản lý Dự án HPET hỗ trợ.

          Khóa học từ ngày 27/8/2018 đến ngày 05/10/2018 với 240 tiết học. Nhìn chung khóa học được các học viên đánh giá khá cao về chất lượng giảng dạy. Các điều kiện, phương tiện học tập đều được nhận định phù hợp với nhu cầu học tập, bồi dưỡng của các học viên. Qua khóa học lần này các học viên về cơ bản đã trình bày được những khái niệm cơ bản và 6 nguyên lý của y học gia đình. Mô tả được tiêu chuẩn và nhiệm vụ của trạm y tế xã/phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Trình bày được cách quản lý sức khỏe và giải quyết các vấn đề về sức khỏe, bệnh tật thường gặp tại cộng đồng theo nguyên lý y học gia đình. Sử dụng hiệu quả công cụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo y học gia đình. Áp dụng các nguyên lý y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương. Thực hiện các kỹ năng phù hợp để giải quyết một số tình huống lâm sàng, cấp cứu thường gặp trong chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả với đồng nghiệp, mối quan hệ tốt giữa thầy thuốc với bệnh nhân và cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo nhà trường chụp hình lưu niệm với các học viên

Đăng ký xét tuyển online