Mã trường: CYK

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NĂM 2022

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ học sinh sinh viên ngày càng tốt hơn, rất mong các em góp ý trong phiếu khảo sát ý kiến năm 2022.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8TfjGEx97wZI8pIg227Du-T-dHMCK4sLnCP0UzWSkNlJUiA/viewform

Trân trọng cảm ơn.

Đăng ký xét tuyển online