Mã trường: CYK

Quyết định về việc Điều chỉnh mức thu học phí Cao đẳng chính quy và Trung cấp chính quy, các lớp Liên thông cao đẳng, Trung cấp văn bằng 2, ngành nghề đào tạo hệ dịch vụ, học lại và học cải thiện Năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Đăng ký xét tuyển online