Mã trường: CYK

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tiếp tục tăng cường hỗ trợ y tế cho Bệnh viện dã chiến 02 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh

Đăng ký xét tuyển online