Mã trường: CYK

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

       Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Tham dự hội nghị có Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và hơn 80 viên chức nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác CCHC năm 2023

      Trong năm 2023, công tác CCHC đã được Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nhà trường đã quan tâm xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác CCHC, qua đó nắm tiến độ triển khai thực kế hoạch CCHC và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; hoàn thành kế hoạch đào tào, bồi dưỡng năm 2023 và quan tâm tạo điều kiện trong công tác xây dựng đội ngũ viên chức nhà trường;…

Ông Trần Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách đã chỉ đạo các đơn vị thuộc trường cùng toàn thể viên chức nhà trường tiếp tục phát huy những thành quả đạt được đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra, trọng tâm là các nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý đào tạo; tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tuyển dụng viên chức năm 2024; hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức Phòng khám đa khoa thuộc trường;…

     Tại Hội nghị, nhà trường đã trao Giấy khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân.

Ông Văn Đình Tri, Chủ tịch Hội đồng Trường, trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023

Ông Trần Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách, trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023

     Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang