Mã trường: CYK

Tiểu sử thầy Phó hiệu trưởng Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Đàm

 

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

 1. Tóm tắt tiểu sử
  Họ và Tên : Nguyễn Văn Đàm
  Sinh ngày: 02/02/1960
  Chức vụ Đảng :  Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
  Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
  Quê quán: Ngọc Anh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
  Nơi ở hiện nay: 45A thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
  Dân tộc: Kinh
  Tôn giáo: Không
  Ngày vào Đảng: 09/6/2003; Ngày chính thức: 09/6/2004
  Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 2. Quá trình công tác:
  – Tháng 10/1984 đến tháng 01/1985: Được bổ nhiệm công tác tại Sở Y tế Khánh Hòa, phân công về Trường Trung học Y tế Phú Khánh;
  – Tháng 02/1985 đến tháng 01/1989: Tham gia giảng dạy tại Trường Trung tâm Y tế Phú Khánh và tham gia điều trị tại Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa;
  Tháng 02/1989 đến tháng 8/1989: Tham gia công tác phục vụ y tế cho công nhân Sở Xây dựng Phú Khánh đi xây dựng Đảo Thuyền Chài thuộc quần đảo Trường Sa;
  – Tháng 9/1989 đến tháng 5/2006: Công tác tại Trường Trung học Y tế Phú Khánh;
  – Tháng 6/2006 đến tháng 5/2009:  Giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;
  – Tháng 6/2009 đến nay: Giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và giữ chức vụ Bí thư Đảng Ủy Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
 3. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
  Thực hiện theo Quyết định số 590/QĐ-CĐYT ngày 04/10/2018 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu.
Đăng ký xét tuyển online