Mã trường: CYK

Hội thảo cơ hội hợp tác và phát triển nguồn nhân lực Việt Đức

Ngày 29/3/2022, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH VICAT toàn cầu, Công ty Cmind Solution GmbH tổ chức Hội thảo cơ hội hợp tác và phát triển nguồn nhân lực Việt Đức.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và online với hơn 178 điểm cầu (trong đó 141 điểm cầu trong nước và 43 điểm cầu tại Cộng hòa Liên Bang Đức). Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà tham gia Hội thảo trực tuyến tại Hội trường A.

Tại Hội thảo này, Nhà trường đã được trao đổi định hướng xây dựng Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ cao đẳng phù hợp với mục đích xuất khẩu Điều dưỡng làm việc tại thị trường của CHLB Đức; định hướng sinh viên Điều dưỡng sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam sang làm việc tại CHLB Đức.

Ngoài ra các đại biểu cũng được nghe các tham luận về hiện trạng nhân lực điều dưỡng toàn cầu, tình hình thị trường lao động đối với Điều dưỡng tại CHLB Đức, các kinh nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu cho sinh viên sang Đức học và làm việc.

Tin và ảnh: – Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế

                   – Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang