Mã trường: CYK

Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH và SKKN cấp cơ sở năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO

V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm

cấp cơ sở năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa năm học 2018 – 2019, Phòng Khoa học công nghệ & Quan hệ quốc tế kính thông báo các cán bộ, giảng viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2018 – 2019.

Đăng ký đề tài NCKH gồm:

  1. Phiếu đăng ký đề tài NCKH (DOWNLOAD).
  2. Thuyết minh đề tài NCKH (DOWNLOAD).

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm gồm:

  1. Phiếu đăng ký SKKN (DOWNLOAD).
  2. Thuyết minh mô tả giải pháp đăng ký SKKN (DOWNLOAD).

Thời gian nhận đăng ký: đến hết ngày 20/09/2018.

Thời gian thông qua Hội đồng xét duyệt dự kiến: Tháng 10/2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Đăng ký xét tuyển online