Mã trường: CYK

Quy chế phối hợp giữa Viện – Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Đăng ký xét tuyển online