Mã trường: CYK

Lịch thi kết thúc môn học Học kỳ I – Năm học 2019 – 2020 các lớp Trung cấp Năm 1 (Khóa học 2019 – 2021) Hệ chính quy (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)

Lịch thi kết thúc môn học Học kỳ I – Năm học 2019 – 2020 các lớp Trung cấp Năm 1 (Khóa học 2019 – 2021) Hệ chính quy (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)

Đăng ký xét tuyển online
shares
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!