Mã trường: CYK

Thông báo khẩn về việc cho học sinh, sinh viên tiếp tục được nghỉ học tạm thời để phòng tránh dịch bệnh Covid -19

Thực hiện công văn số 1329/UBND-KGVX  ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid -19;

 

Đăng ký xét tuyển online
shares