Mã trường: CYK

Thông báo Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển kỳ tuyển sinh bổ sung đợt 1 và hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục nhập học năm học 2021 – 2022

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG HỘ SINH

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG HỘ SINH

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH TRUNG CẤP Y SỸ

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH TRUNG CẤP Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Đăng ký xét tuyển online