Mã trường: CYK

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Sáng 21-7, đoàn kiểm tra số 1 của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra việc gửi/nhận văn bản điện tử của trường.

6 tháng đầu năm nay, nhà trường đã xây dựng, ban hành các văn bản đúng thẩm quyền; đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục – đào tạo và quản lý hành chính; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người học, phụ huynh học sinh, cơ quan, đơn vị. Chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên được nâng lên. Hiện nay, nhà trường có 3 tiến sĩ, 6 chuyên khoa cấp I, 48 thạc sĩ, 22 cử nhân, 3 cao đẳng và 2 trung cấp. Nhà trường kiến nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện các hạng mục sửa chữa, cải tạo cơ sở trường tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang để hoàn tất việc di dời và hỗ trợ nhà trường thực hiện công tác chuyển đổi số trong đào tạo…

Thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra việc niêm yết quy trình tiếp nhận, trả kết quả của trường.

Đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận các nỗ lực của nhà trường thời gian qua và đề nghị trường tiếp tục rà soát, cải tiến, công bố quy trình cung cấp dịch vụ đối với học sinh, sinh viên, phụ huynh và quy trình thủ tục nội bộ dành cho cán bộ, viên chức, người lao động, các đơn vị trực thuộc; rà soát, nâng cấp trang thông tin điện tử của trường đảm bảo cung cấp thông tin trên môi trường mạng theo Nghị định số 42 ngày 24-6-2022 của Chính phủ. Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp thu, khắc phục một số tồn tại được các thành viên đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính…

T.M – Báo Khánh Hòa

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202307/kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa-be5448f/

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang