Mã trường: CYK

Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 18 tháng 9 năm 2010, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa ban hành các chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo tại quyết định số 192/QĐ-CĐYT.

Theo quyết định này thì chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa gồm :

Các ngành đào tạo cao đẳng: Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học.

Các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Điều dưỡng nha, kỹ thuật viên xét nghiệm

Đăng ký xét tuyển online