Mã trường: CYK

Khoa Dược

GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA KHOA DƯỢC.
1.1. Tên Khoa                       : KHOA DƯỢC
1.2. Số điện thoại                  : 0903.707.992
1.3. E-mail                             : khoaduoccyk@gmail.com
1.4. Năm thành lập Khoa       : 01/11/2013.
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Khoa Dược Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được thành lập từ 01/11/2013 theo QĐ số 611/QĐ-CĐYT trên cơ sở kế thừa truyền thống và tiếp nối lịch sử phát triển của Bộ môn Dược Đông y –là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực Dược cho các Tỉnh Duyên hải Miền trung Tây nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
2.1. Chức năng:
– Nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành về Dược cho các hệ đào tạo: Cao đẳng Dược chính quy, Cao Đẳng Dược Liên thông, Trung cấp Dược chính quy, Trung cấp Dược VHVL, Trung cấp Dược VB2 và Dược tá sơ học.
– Nhận nhiệm vụ đào tạo các hệ không chuyên về Dược như: Hộ sinh, Xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh, Y học cổ truyền và Y sĩ trong nhà trường và phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học.
2.2. Nhiệm vụ:
– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo cho ngành Dược bao gồm các hệ đào tạo: Cao đẳng Dược chính quy, Cao đẳng Dược liên thông, Trung cấp Dược chính quy, Trung cấp Dược VHVL, Trung Dược VB2 và các lớp Dược tá sơ học.
– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với NCKH. Phối hợp với Phòng nghiệp vụ Dược (Sở Y tế); Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh hòa; Trung tâm Kiểm nghiệm dược và mỹ phẩm; Khoa Dược Bệnh viện quân y 87; Khoa Dược Bệnh viện Tỉnh Khánh hòa..gắn quá trình đào tạo với thực tiễn, tạo cơ hội cho sinh viên học tập cũng như thực hành lâm sàng với bệnh nhân.
-Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV thuộc Khoa.
-Quản lý chất lượng, nội dung và phương pháp đào tạo NCKH.
-Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng phân công. Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung hóa chất, thuốc, bảo trì thiết bị dạy học, phòng thực hành kịp thời.
-Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và CBNV trong khoa.
-Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số Khoa Dược : 08 người.
Trong đó có:
*Giảng viên : 07 người
*Nhân viên : 01 người
3.2. Lãnh đạo khoa:

Phụ trách Khoa
Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hiếu
Điện thoại: 0903707992
Email: myhieu_nt@yahoo.com

Đăng ký xét tuyển online